Ana içeriğe geç

Ubuntu Zabbix-Server Kurulumu

 • Gerekli güncelleştirmeler
sudo apt-get update
 • Gerekli indirmeler
sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php
 • Gerekli indirmeler
sudo apt-get install mysql-server
 • Gerekli indirmeler
sudo apt-get install php php-mbstring php-gd php-xml php-bcmath php-ldap php-mysql
 • /etc/php/PHP_VERSİON/apache2/php.ini dosyasında değişiklik yapılacak (nano ile yapabilirsiniz)
[Date]
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = 'Europe/Istanbul'
 • Repo tanımlaması yapılır
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb
 • Repo kurulumu yapılır
sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb
 • Güncelleme yapılır
sudo apt-get update
 • Gerekli indirmeler
sudo apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent
 • MySQL'e giriş
mysql -u root -p
 • Veri tabanı oluşturma adımları

mysql> CREATE DATABASE zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbixdb.* TO 'zabbix'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

 • cd ile git.
cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql
 • bu komuttan sonra oluşturduğunuz veri tabanının şifresini girmelisiniz.
zcat create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbixdb
 • /etc/zabbix/zabbix_server.conf dosyasını düzenliyoruz.
DBHost=localhost
DBName=zabbixdb
DBUser=zabbix
DBPassword=password
 • Servisler yeniden başlatılır
sudo service apache2 restart
 • Servisler yeniden başlatılır
sudo service zabbix-server restart
 • url ye ip adresinizi girin. ipadres/zabbix şeklinde.