Ana içeriğe geç

Portainer

Nedir?

Portainer, Docker ortamlarını kolay bir şekilde yönetebilmenizi sağlıyor. Portainer docker yönetimini arayüze döker. Açık kaynak bir yönetim arayüzüdür. Portainer ile sistem kayıtlarını görebilir, işlemci ram kullanımını görebilir, bir çok konuda yönetim sağlayabilirsiniz.

Docker Kurulumu

Önce bir docker kurulumu yapmalıyız. Buradaki linke tıklayarak dockeri betik dili yöntemiyle kuralım.

 • Ubuntu 20.04 LTS VMware/Proxmox üzerine kurun

 • Sistemimizi güncelleyelim

sudo apt-get update && apt-get upgrade
 • Dockeri yükleyelim

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh

 • Dockeri root olmayan bir kullanıcı ile kullanmak istiyorsanız ilgili kullanıcıyı docker gurubuna eklemelisiniz.
 • İlgili komutun etkili olabilmesi için reboot atın
sudo usermod -aG docker your-user

Warning

"Docker grubuna" bir kullanıcı eklemek, kullanıcılara docker ana bilgisayarında kök ayrıcalıkları elde etmek için kullanılabilecek kapsayıcıları çalıştırma yeteneği verir.

 • Docker aktifmi kontrol edelim
systemctl status docker
 • Çıktı:
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2020-10-23 22:37:03 UTC; 13min ago
TriggeredBy: ● docker.socket
    Docs: https://docs.docker.com
  Main PID: 22086 (dockerd)
   Tasks: 10
   Memory: 37.3M
   CGroup: /system.slice/docker.service
       └─22086 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Oct 23 22:37:03 debian dockerd[22086]: time="2020-10-23T22:37:03.362311245Z" level=warning msg="Your kernel does not supp>Oct 23 22:37:03 debian dockerd[22086]: time="2020-10-23T22:37:03.362315085Z" level=warning msg="Your kernel does not supp>Oct 23 22:37:03 debian dockerd[22086]: time="2020-10-23T22:37:03.362319033Z" level=warning msg="Your kernel does not supp>Oct 23 22:37:03 debian dockerd[22086]: time="2020-10-23T22:37:03.362458616Z" level=info msg="Loading containers: start."
Oct 23 22:37:03 debian dockerd[22086]: time="2020-10-23T22:37:03.509563118Z" level=info msg="Default bridge (docker0) is >Oct 23 22:37:03 debian dockerd[22086]: time="2020-10-23T22:37:03.565702479Z" level=info msg="Loading containers: done."
Oct 23 22:37:03 debian dockerd[22086]: time="2020-10-23T22:37:03.598244045Z" level=info msg="Docker daemon" commit=4484c4>Oct 23 22:37:03 debian dockerd[22086]: time="2020-10-23T22:37:03.598340302Z" level=info msg="Daemon has completed initial>Oct 23 22:37:03 debian dockerd[22086]: time="2020-10-23T22:37:03.611863095Z" level=info msg="API listen on /run/docker.so>Oct 23 22:37:03 debian systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.

Portainer Kurulumu

 • bir volume oluşturuyoruz. Volume, konteyner silinse dahi verileri kalıcı olarak tutabilmemize olanak sağlıyor

docker volume create portainer_data
docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce

 • ifconfig komutu ile IP adresinizi öğrenin ve tarayıcıya aşağıdaki gibi yazın
IP-ADRESS:9000
 • Portainer başarılı bir şekilde kuruldu

portainerlogin