Ana içeriğe geç

Nginx Yük Dengeleme

Nginx YÜk dengeleme uygulaması gelen her isteği iki makine arasında böler, her bir istek sırasıyla birinci makineye ve ikinci makinaya gider, bu sayede yük makineler arası paylaştırılmış olur

İlgili uygulama 3 makine ile çalışıyor. Ana makine değil, diğer iki makine yük dengelemesi yapıyor.

Bu uygulama ubuntu 18.04 üzerinde yapılmıştır

  • Aşağıdaki komutu tüm sunucularınıza girin
sudo apt-get install nginx -y
  • Ana makinenizde /etc/nginx/sites-enabled/default dosyasını nano ile açın
  • Dosya içerisindeki herşeyi silin
nano /etc/nginx/sites-enabled/default
  • Aşağıdaki komutu dosya içerisine ekleyin:
  • Server kısımlarına sunucuların IP adreslerini yazın
upstream loadbalancer {
server 192.168.0.13;
server 192.168.0.13;
server 192.168.0.13;
}
server {
     listen 80;
location / {
proxy_pass http://loadbalancer;
}
}
  • Yük dengelemede kullanılacak sunucuların index.html dosyasından web1 web2 diye adlandırma yapılmalıdır
  • Yolu cd /var/www/html/ içerisindedir. index.html dosyası farklı adlarda olabilir.