Ana içeriğe geç

Manuel Kubernetes Kurulumu Ubuntu 18.04

 • Öncelikle docker sisteme kurulu olmalıdır
sudo apt install docker.io
 • Docker kurulum kontrolü
docker --version
 • DOCKER AKTİF EDİLİR
sudo systemctl enable docker
 • Curl indirelim
sudo apt install curl
 • Kubernetes repo eklenir
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add
sudo apt-add-repository "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main"
 • Kubernetes indiriliyor
sudo apt install kubeadm
 • Kubernetes kontrolü
kubeadm version
 • Swap kapalım
sudo swapoff -a
 • İki makinemiz var ikisinede host ismi atayın

 • Yönetici makine:

sudo hostnamectl set-hostname master-node
 • İşçi makine:
hostnamectl set-hostname slave-nodeADIM
 • Yönetici makine:
sudo kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16
 • Yönetici makine:

mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp ,-i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

 • ÜSTTEKİ "sudo kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16" KOMUTUNU UYGULADIĞINIZDA ALTTAKİ GİBİ BİR SONUÇ VERECEKTİR. BUNU İŞCİ MAKİNEYE GİRİYORUZ.
 • Alttakini değil size çıktı olarak verilen kodu giriceksiniz bu yalnızca örnektir
kubeadm join 192.168.100.6:6443 --token 06tl4c.oqn35jzecidg0r0m --discovery-token-ca-cert-hash sha256:c40f5fa0aba6ba311efcdb0e8cb637ae0eb8ce27b7a03d47be6d966142f2204c
 • Kontrol: Yönetici makine için
kubectl get nodes
 • Yönetici makine için:
sudo kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
 • Yönetici makine için: detay
kubectl get pods --all-namespaces
sudo kubectl get nodes

ÜSTTEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ 8. ADIMDA ORATAYA ÇIKAN KOMUT İŞÇİ MAKİNEYE GİRİLİR.

sudo kubeadm join 192.168.100.6:6443 --token 06tl4c.oqn35jzecidg0r0m --discovery-token-ca-cert-hash sha256:c40f5fa0aba6ba311efcdb0e8cb637ae0eb8ce27b7a03d47be6d966142f2204c