Ana içeriğe geç

Lamp Wordpress Kurulumu

Lamp: Linux İşletim Sistemi – Apache HTTP Sunucusu – MySQL Veri tabanı İşletim Sistemi – PHP Yazılım Dili şeklindedir.

Kurulumu

 • MySQL kuralım
apt install mysql-server mysql-client
 • Wordpress İndirelim
wget http://www.wordpress.org/latest.tar.gz
 • phpmyadmin indirelim ve indirirken şifre soracaktır şifre belirleyelim
apt-get install phpmyadmin  
tar xzf latest.tar.gz
 • Wordpress dosyası html altına taşınıyor
mv wordpress /var/www/html/ 
 • Gerekli izinler ayarlanıyor
chown -R www-data.www-data /var/www/html/ (GEREKLİ İZİNLER AYARLANIYOR)
 • Gerekli İzinler ayarlanıyor
chmod -R 755 /var/www/html
 • apache2.conf dosyasını açıyoruz
nano /etc/apache2/apache2.conf
 • Aşağıdaki komutu açılan dosyada en alta yapıştıralım
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
 • Apahce2 yeniden başlatılıyor
/etc/init.d/apache2 restart 
 • Wordpress için veritabanı oluşturuluyor

 • MySQL root girişi yapalım

mysql -u root -p

create database wpdb;
Create a WordPress database user and grant all privileges on the database.
create user [email protected] identified by '[email protected]#';
grant all on wpdb.* to [email protected];
Reload the database privileges tables and exit the database.
flush privileges;
exit

 • IP adresimizi öğrenelim
ifconfig
 • Tarayıcıya girip wordpressi açalım
IP-ADRES/wordpress