Ana içeriğe geç

Docker Wordpress Kurulumu

Bir konteyner olarak wordpress kuruyoruz

dockerwordress

 • Güncelleştirme sağlanıyor
sudo apt-get update
 • Makinede curl bulunuyormu kontrol edelim
curl -V
 • Bulunmuyor ise indirelim
sudo apt-get install curl
 • Dockeri indirelim
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
 • Wordpress adında bir dizin oluşturup oraya gidiyoruz
mkdir ~/wordpress && cd ~/wordpress
 • Wordpressi konteyner olarak çalıştıralım
docker run -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=<password> -e MYSQL_DATABASE=wordpress --name wordpressdb -v "$PWD/database":/var/lib/mysql -d mariadb:latest
 • Kontrol:
docker ps
 • Kontrol çıktısı:
CONTAINER ID IMAGE     COMMAND        CREATED    STATUS    PORTS   NAMES
14649c5b7e9a mariadb:latest "/docker-entrypoint.s" 12 seconds ago Up 12 seconds 3306/tcp wordpressdb
 • Docker imajını indirip dilediğiniz gibide yapılandırabilirsiniz
docker pull wordpress
 • veritabanı şifresini burada ayarlayın.
-e WORDPRESS_DB_PASSWORD= 
 • Konteynere bir isim verir
name wordpress 
 • Wordpressi MariaDB ile bağlar
–link wordpressdb:mysql
 • Docker'a wordpress bağlantısını HTTP üzerinden bağlamasını söyler
p 80:80
 • Konteynerin dışından erişilebilen WordPress dosyalarını ayarlar. Konteyner kaldırılsa bile birim dosyaları kalacaktır.
-v “$PWD/html”:/var/www/html
 • Konteynerin arka planda çalışmasını sağlar
-d
 • Docker'a ne yükleneceğini söyler. Docker pull wordpress -command ile daha önce indirilen paketi kullanır.
wordpress 
 • Wordpress veritabanı şifresi ayarlayarak kurulumu sağlıyalım
docker run -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=<password> --name wordpress --link wordpressdb:mysql -p 80:80 -v "$PWD/html":/var/www/html -d wordpress
 • Oluşturduğumuz konteyneri silmek
docker rm wordpress