Ana içeriğe geç

Docker Machine

Nedir?

Docker Machine, kişisel bilgisayarınızda ve bir çok bulut sağlayacılarında size otomatik olarak Docker ortamı hazırlar. Docker Machine VirtualBox sürücülerini kullanarak bir sanal makine oluşturuyor. Oluşturulan bu makine boot2docker işletim sistemini barındırmaktadır.

Docker Machine Kurulumu

 • Docker indirin ve kurun

 • Docker-machine kuralım

base=https://github.com/docker/machine/releases/download/v0.16.0 &&
curl -L $base/docker-machine-$(uname -s)-$(uname -m) >/tmp/docker-machine &&
sudo mv /tmp/docker-machine /usr/local/bin/docker-machine &&
chmod +x /usr/local/bin/docker-machine
 • Docker-machine kurulmuşmu kontrol edelim
docker-machine
 • Çıktı:
[email protected]:~# docker-machine
Usage: docker-machine [OPTIONS] COMMAND [arg...]

Create and manage machines running Docker.

Version: 0.16.0, build 702c267f

Author:
 Docker Machine Contributors - <https://github.com/docker/machine>

Options:
 --debug, -D                  Enable debug mode
 --storage-path, -s "/root/.docker/machine"  Configures storage path [$MACHINE_STORAGE_PATH]
 --tls-ca-cert                 CA to verify remotes against [$MACHINE_TLS_CA_CERT]
 --tls-ca-key                 Private key to generate certificates [$MACHINE_TLS_CA_KEY]
 --tls-client-cert               Client cert to use for TLS [$MACHINE_TLS_CLIENT_CERT]
 --tls-client-key               Private key used in client TLS auth [$MACHINE_TLS_CLIENT_KEY]
 --github-api-token              Token to use for requests to the Github API [$MACHINE_GITHUB_API_TOKEN]
 --native-ssh                 Use the native (Go-based) SSH implementation. [$MACHINE_NATIVE_SSH]
 --bugsnag-api-token              BugSnag API token for crash reporting [$MACHINE_BUGSNAG_API_TOKEN]
 --help, -h                  show help
 --version, -v                 print the version

Commands:
 active        Print which machine is active
 config        Print the connection config for machine
 create        Create a machine
 env          Display the commands to set up the environment for the Docker client
 inspect        Inspect information about a machine
 ip          Get the IP address of a machine
 kill         Kill a machine
 ls          List machines
 provision       Re-provision existing machines
 regenerate-certs   Regenerate TLS Certificates for a machine
 restart        Restart a machine
 rm          Remove a machine
 ssh          Log into or run a command on a machine with SSH.
 scp          Copy files between machines
 mount         Mount or unmount a directory from a machine with SSHFS.
 start         Start a machine
 status        Get the status of a machine
 stop         Stop a machine
 upgrade        Upgrade a machine to the latest version of Docker
 url          Get the URL of a machine
 version        Show the Docker Machine version or a machine docker version
 help         Shows a list of commands or help for one command

Run 'docker-machine COMMAND --help' for more information on a command.

Docker-machine ile sanal makine oluşturmak

 • Ubuntu 20.04'te docker-machine ile çalışmak için VirtualBox'ı kurmanız gerekir:

sudo add-apt-repository multiverse && sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox

 • Bir makine oluşturalım
docker-machine create --driver virtualbox testmakine 

Warning

"This computer doesn't have VT-X/AMD-v enabled. Enabling it in the BIOS is mandatory" Şeklinde bir hata alıyorsanız cihazınızın sanallaştırmaya ilgili bir takım ayarlarının kapalı olduğunu gösterir, Çözüm olarak sanal makinenizi bir linux altyapısında oluşturun

 • Çıktı:
[email protected]:~# docker-machine create --driver virtualbox testmakine
Running pre-create checks...
Creating machine...
(testmakine) Copying /root/.docker/machine/cache/boot2docker.iso to /root/.docker/machine/machines/testmakine/boot2docker.iso...
(testmakine) Creating VirtualBox VM...
(testmakine) Creating SSH key...
(testmakine) Starting the VM...
(testmakine) Check network to re-create if needed...
(testmakine) Waiting for an IP...
Waiting for machine to be running, this may take a few minutes...
Detecting operating system of created instance...
Waiting for SSH to be available...
Detecting the provisioner...
Provisioning with boot2docker...
Copying certs to the local machine directory...
Copying certs to the remote machine...
Setting Docker configuration on the remote daemon...
Checking connection to Docker...
Docker is up and running!
To see how to connect your Docker Client to the Docker Engine running on this virtual machine, run: docker-machine env testmakine
 • Aşağıdaki komut ile çalışan sanal makineleri görelim
docker-machine ls
 • Çıktı:
 • Makinemiz aktif ve çalışıyor
[email protected]:~# docker-machine ls
NAME     ACTIVE  DRIVER    STATE   URL             SWARM  DOCKER   ERRORS
testmakine  -    virtualbox  Running  tcp://192.168.99.101:2376      v19.03.12
 • Oluşturduğumuz makineye SSH bağlantısı yapalım
docker-machine ssh testmakinesi
 • Çıktı:
[email protected]:~# docker-machine ssh testmakine
  ( '>')
 /) TC (\  Core is distributed with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
 (/-_--_-\)      www.tinycorelinux.net

[email protected]:~$
 • Docker veriyonuna bakalım
docker version
 • Çıktı:
[email protected]:~$ docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:      19.03.12
 API version:    1.40
 Go version:    go1.13.10
 Git commit:    48a66213fe
 Built:       Mon Jun 22 15:42:53 2020
 OS/Arch:      linux/amd64
 Experimental:   false

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
 Version:     19.03.12
 API version:   1.40 (minimum version 1.12)
 Go version:    go1.13.10
 Git commit:    48a66213fe
 Built:      Mon Jun 22 15:49:35 2020
 OS/Arch:     linux/amd64
 Experimental:   false
 containerd:
 Version:     v1.2.13
 GitCommit:    7ad184331fa3e55e52b890ea95e65ba581ae3429
 runc:
 Version:     1.0.0-rc10
 GitCommit:    dc9208a3303feef5b3839f4323d9beb36df0a9dd
 docker-init:
 Version:     0.18.0
 GitCommit:    fec3683

docker-machine test makinesi üzerinde konteyner kurulumu

 • test makinamızda nginx imajını indirip çalıştıralım
docker run -d -p 8080:80 nginx
 • Çıktı:
[email protected]:~$ docker run -d -p 8080:80 nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
bb79b6b2107f: Pull complete
111447d5894d: Pull complete
a95689b8e6cb: Pull complete
1a0022e444c2: Pull complete
32b7488a3833: Pull complete
Digest: sha256:ed7f815851b5299f616220a63edac69a4cc200e7f536a56e421988da82e44ed8
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
33e6a42cdf4e6150f22a5c3381bfa50f01c9aac4853224f337b14aab7c17b901
 • nginx imajı indirildi ve konteyner olarak çalıştırıldı, bunu aşağıdaki komutla doğrulayabiliriz
docker ps 
 • Çıktı:
[email protected]:~$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS         NAMES
33e6a42cdf4e    nginx        "/docker-entrypoint.…"  About a minute ago  Up About a minute  0.0.0.0:8080->80/tcp  stoic_chebyshev
 • SSH bağlantısı sağladığımız sanal makineden çıkmak için aşağıdaki komutu girebilirsiniz
logout
 • Logout yaptıktan sonra docker konteynerlerimi görmek istiyorum
 • Docker konteynerlerim için docker ps komutunu girdim ancak hiçbir çıktı alamadım
 • Oluşturduğumuz makineye bağlanıp nginx konteynerini görmemiz gerekiyor
[email protected]:~# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
 • Aşağıdaki komutu girerseniz bağlantı detaylarını görebilirsiniz
[email protected]:~# docker-machine env testmakine
export DOCKER_TLS_VERIFY="1"
export DOCKER_HOST="tcp://192.168.99.101:2376"
export DOCKER_CERT_PATH="/root/.docker/machine/machines/testmakine"
export DOCKER_MACHINE_NAME="testmakine"
# Run this command to configure your shell:
# eval $(docker-machine env testmakine)
 • Çıktıda verilen aşağıdaki komutu girin
eval $(docker-machine env testmakine)
 • Şimdi docker ps komutu ile konteynerlerinizi inceleyin
[email protected]:~# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS         NAMES
33e6a42cdf4e    nginx        "/docker-entrypoint.…"  12 minutes ago   Up 12 minutes    0.0.0.0:8080->80/tcp  stoic_chebyshev
 • env ile bağlantı sağladığım docker sanal makinemin host bilgisi
[email protected]:~# echo $DOCKER_HOST
tcp://192.168.99.101:2376