Ana içeriğe geç

Centos Zabbix-Agent Kurulumu

 • centos 7 için repo ekleniyor
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-2.el7.noarch.rpm
 • zabbix agenti yum ile indirin.
yum install zabbix zabbix-agent
 • /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf yolundaki config dosyasının içerisinde düzenleme yapacağız.

 • Aşağıdaki kısımı bulun

#Server=[zabbix server ip]
#Hostname=[ Hostname of client system ]
 • üstteki bulduğunuz kısmı aşağıdaki gibi ayarlayın:
Server=192.168.1.100
Hostname=Server1
 • Port açıyoruz. IP adresini değiştirmeyi unutmayın. zabbix server (ana sunucu) ip yazıyorsunuz.
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.100 --dport 10050 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
 • Servisleri başlatıyoruz.
service zabbix-agent start
 • firewall ve selinux devre dışı bırakmalıdır.
 • Aktifliği kontrol edin
systemctl status firewalld 
 • Aktifse sonlandırın
systemctl stop firewalld
 • Selinux devre dışı bırakın
selinux aktiflik nasıl kapatılır (bkz:google)
 • Yapılandırma başarılı.