Ana içeriğe geç

Ansible

Nedir?

 • Ansible, bilgisayarları yapılandırmak ve yönetmek için kullanılan bir özgür yazılım platformudur
 • Ansible ile karşı sunucuya extra müdahale gerçekleştirilmeden SSH ile yönetim sağlıyabilirsiniz
 • Ansible, Open Source bir otomasyon sistemidir. Herkes tarafından ticari bir şekilde de kullanılabilir

Centos 8.2 ile Ubuntu 20.04 yönetilmesi

Gereklilikler ve uygulama

Kurulum: Centos 8.2 üzerindeki işlemler

 • Sistem güncelleştirilmesi
yum -y update
 • repo indirilmesi
yum -y install epel-release
 • Ansible indiriliyor
yum -y install ansible
 • Ansible kontrol
ansible --version
 • Ansiblenin hosts dosyasına giriyoruz
 • Kontrol edeceğimiz makineleri buraya eklememiz gerekiyor
nano /etc/ansible/hosts
 • en alta inin ve şunu ekleyin:
 • linux makineye verdiğim ad
 • 192.168.17.135 ise ubuntu 20.04 makinemin ip adresi (ifconfig)
[linux]
192.168.17.135
 • SSH key oluşturuyoruz
 • soru soracaktır entere basın hepsinde
ssh-keygen
 • keyimizi ubuntu sunucusuna iletmemiz gerek
 • root kullanıcısına bağlanıyor
 • IP adresi ubuntu sunucunun IP adresi
 • Size şifre soracaktır burada root kullanıcısının şifresini girmelisiniz
ssh-copy-id [email protected]

Bağlantı testi

 • ubuntu sunucusuna ping atalım
ansible all -m ping
 • çıktı şöyle olmalıdır:
192.168.17.135 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
     "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

ansiblelogo

Ubuntu 18.04 ile Windows Server 2016 yönetimi

Gereklilikler ve uygulama

 • Ubuntu 18.04 TLS ve Windows Server 2016
 • Ansible Linux sunucuları ssh ile Windows sunucuları da WinRM kullanarak yönetir
 • WinRM Vista/Server 2008 ve sonrası için adminlere uzaktan script çalıştırmamızı sağlayan özelliktir

Kurulum: Ubuntu 18.04 üzerinde yapılacaklar

 • Güncelleştirmeler
apt-get update && apt-get upgrade
 • ansible indiriliyor
apt install ansible
 • pip indiriliyor
apt install python-pip
 • pywinrm indiriliyor
pip install "pywinrm>=0.3.0"
 • yönetim için hosts dosyasına bilgiler ekleniyor
nano /etc/ansibe/hosts
 • aşağıdakini dosyanın içerisine yapıştırınız
 • 192.168.127.140 windows serverin IP adresi olarak ayarlanmalıdır
 • ansible_user windows oturum açma kullanıcı adınız olarak ayarlanmalıdır
 • ansible_password windows oturum açma şifreniz olarak ayarlanmalıdır
[windows]

192.168.127.140

[windows:vars]

ansible_user= administrator
ansible_password= password
ansible_connection= winrm
ansible_winrm_server_cert_validation=ignore

Windows üzerinde yapılacak işlemler

 • Arama kısmına powershell yazın sağ tıklayıp yönetici olarak açın ve aşağıdaki komutları sırasıyla girin

 • Komut 1

$url = "https://raw.githubusercontent.com/ansible/ansible/devel/examples/scripts/ConfigureRemotingForAnsible.ps1"
 • Komut 2
$file = "$env:tmp\ConfigureRemotingForansible.ps1"
 • Komut 3
(New-Object -TypeName System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $file)
 • Komut 4
powershell.exe -ExecutionPolicy ByPass -File $file

Bağlantı testi

 • Ubuntu sunucusu üzerinden aşağıdaki komutu girelim
ansible windows -m win_ping
 • Çıktı şöyle olmalıdır:
192.168.127.137 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
 • Örnek olarak sistem bilgilerini çekelim
ansible windows -m setup
 • Çıktı:
192.168.127.137 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "ansible_architecture": "64-bit", 
    "ansible_bios_date": "05.19.2017", 
    "ansible_bios_version": "6.00", 
    "ansible_date_time": {
      "date": "2020-08-22", 
      "day": "22", 
      "epoch": "1598108790,12703", 
      "hour": "15", 
      "iso8601": "2020-08-22T12:06:30Z", 
      "iso8601_basic": "20200822T150630117375", 
      "iso8601_basic_short": "20200822T150630", 
      "iso8601_micro": "2020-08-22T12:06:30.117375Z", 
      "minute": "06", 
      "month": "08", 
      "second": "30", 
      "time": "15:06:30", 
      "tz": "Turkey Standard Time", 
      "tz_offset": "+03:00", 
      "weekday": "Saturday", 
      "weekday_number": "6", 
      "weeknumber": "33", 
      "year": "2020"
    }, 
    "ansible_distribution": "Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Evaluation", 
    "ansible_distribution_major_version": "10", 
    "ansible_distribution_version": "10.0.14393.0", 
    "ansible_domain": "", 
    "ansible_env": {
      "ALLUSERSPROFILE": "C:\\ProgramData", 
      "APPDATA": "C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming", 
      "COMPUTERNAME": "WIN-KGA0QIDD3AG", 
      "ComSpec": "C:\\Windows\\system32\\cmd.exe", 
      "CommonProgramFiles": "C:\\Program Files\\Common Files", 
      "CommonProgramFiles(x86)": "C:\\Program Files (x86)\\Common Files", 
      "CommonProgramW6432": "C:\\Program Files\\Common Files", 
      "HOMEDRIVE": "C:", 
      "HOMEPATH": "\\Users\\Administrator", 
      "LOCALAPPDATA": "C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Local", 
      "LOGONSERVER": "\\\\WIN-KGA0QIDD3AG", 
      "NUMBER_OF_PROCESSORS": "2", 
      "OS": "Windows_NT", 
      "PATHEXT": ".COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.CPL", 
      "PROCESSOR_ARCHITECTURE": "AMD64", 
      "PROCESSOR_IDENTIFIER": "Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10, GenuineIntel", 
      "PROCESSOR_LEVEL": "6", 
      "PROCESSOR_REVISION": "9e0a", 
      "PROMPT": "$P$G", 
      "PSExecutionPolicyPreference": "Unrestricted", 
      "PSModulePath": "C:\\Users\\Administrator\\Documents\\WindowsPowerShell\\Modules;C:\\Program Files\\WindowsPowerShell\\Modules;C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\Modules", 
      "PUBLIC": "C:\\Users\\Public", 
      "Path": "C:\\Windows\\system32;C:\\Windows;C:\\Windows\\System32\\Wbem;C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\;C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Local\\Microsoft\\WindowsApps", 
      "ProgramData": "C:\\ProgramData", 
      "ProgramFiles": "C:\\Program Files", 
      "ProgramFiles(x86)": "C:\\Program Files (x86)", 
      "ProgramW6432": "C:\\Program Files", 
      "SystemDrive": "C:", 
      "SystemRoot": "C:\\Windows", 
      "TEMP": "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp", 
      "TMP": "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp", 
      "USERDOMAIN": "WIN-KGA0QIDD3AG", 
      "USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE": "WIN-KGA0QIDD3AG", 
      "USERNAME": "Administrator", 
      "USERPROFILE": "C:\\Users\\Administrator", 
      "windir": "C:\\Windows"
    }, 
    "ansible_fqdn": "WIN-KGA0QIDD3AG.", 
    "ansible_hostname": "WIN-KGA0QIDD3AG", 
    "ansible_interfaces": [
      {
        "connection_name": "Ethernet0", 
        "default_gateway": "192.168.127.2", 
        "dns_domain": "localdomain", 
        "interface_index": 2, 
        "interface_name": "Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection", 
        "macaddress": "00:0C:29:92:15:6A"
      }
    ], 
    "ansible_ip_addresses": [
      "192.168.127.137", 
      "fe80::94e:c7be:48ae:94e8"
    ], 
    "ansible_kernel": "10.0.14393.0", 
    "ansible_lastboot": "2020-08-22 11:38:42Z", 
    "ansible_machine_id": "S-1-5-21-2153509936-3144233801-3660598586", 
    "ansible_memtotal_mb": 2047, 
    "ansible_nodename": "WIN-KGA0QIDD3AG.", 
    "ansible_os_family": "Windows", 
    "ansible_os_name": "Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Evaluation", 
    "ansible_owner_contact": "", 
    "ansible_owner_name": "Windows User", 
    "ansible_powershell_version": 5, 
    "ansible_processor": [], 
    "ansible_processor_cores": 1, 
    "ansible_processor_count": 2, 
    "ansible_processor_threads_per_core": 0.5, 
    "ansible_processor_vcpus": 0.5, 
    "ansible_product_name": "VMware Virtual Platform", 
    "ansible_product_serial": "VMware-56 4d cc ff a7 77 20 ce-e6 4c 44 29 4b 92 15 6a", 
    "ansible_reboot_pending": true, 
    "ansible_swaptotal_mb": 0, 
    "ansible_system": "Win32NT", 
    "ansible_system_description": "", 
    "ansible_system_vendor": "VMware, Inc.", 
    "ansible_uptime_seconds": 12471, 
    "ansible_user_dir": "C:\\Users\\Administrator", 
    "ansible_user_gecos": "", 
    "ansible_user_id": "Administrator", 
    "ansible_user_sid": "S-1-5-21-2153509936-3144233801-3660598586-500", 
    "ansible_win_rm_certificate_expires": "2023-08-21 17:18:54", 
    "ansible_windows_domain": "WORKGROUP", 
    "ansible_windows_domain_member": false, 
    "ansible_windows_domain_role": "Stand-alone server", 
    "gather_subset": [
      "all"
    ], 
    "module_setup": true
  }, 
  "changed": false
}
 • YAPILANDIRMA BAŞARILI.

ansiblelogo

Ubuntu 20.04 ile Windows Server 2016 yönetimi

Gereklilikler ve uygulama

 • Ubuntu 20.04 TLS
 • Windows Server 2016
 • Ubuntu 18.04 ve Ubuntu 20.04 arasındaki farklılık Ubuntu 20.04'de işlemin Python3 üzerinden yapılmasıdır

Kurulum: Ubuntu 20.04 üzerinde yapılacaklar

 • Güncelleştirmeler
apt-get update && apt-get upgrade
 • ansible indiriliyor
apt install ansible
 • pip3 indiriliyor
apt install python3-pip
 • pip3 ile pywinrm indiriyoruz
pip3 install "pywinrm>=0.3.0"
 • yönetim için hosts dosyasına bilgiler ekleniyor
nano /etc/ansibe/hosts
 • aşağıdakini dosyanın içerisine yapıştırınız
 • 192.168.127.140 windows serverin IP adresi olarak ayarlanmalıdır
 • ansible_user windows oturum açma kullanıcı adınız olarak ayarlanmalıdır
 • ansible_password windows oturum açma şifreniz olarak ayarlanmalıdır
[windows]

192.168.127.140

[windows:vars]

ansible_user= administrator
ansible_password= password
ansible_connection= winrm
ansible_winrm_server_cert_validation=ignore

Windows üzerinde yapılacak işlemler

 • Arama kısmına powershell yazın sağ tıklayıp yönetici olarak açın ve aşağıdaki komutları sırasıyla girin

 • Komut 1

$url = "https://raw.githubusercontent.com/ansible/ansible/devel/examples/scripts/ConfigureRemotingForAnsible.ps1"
 • Komut 2
$file = "$env:tmp\ConfigureRemotingForansible.ps1"
 • Komut 3
(New-Object -TypeName System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $file)
 • Komut 4
powershell.exe -ExecutionPolicy ByPass -File $file

Bağlantı testi

 • Ubuntu sunucusu üzerinden aşağıdaki komutu girelim
ansible windows -m win_ping
 • Çıktı şöyle olmalıdır:
192.168.127.137 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
 • YAPILANDIRMA BAŞARILI

ansiblelogo

Centos 8.2 ile Windows Server 2016 yönetimi

Gereklilikler ve uygulama

 • Centos 8.2
 • Windows Server 2016

Kurulum: Centos 8.2 üzerindeki işlemler

 • Sistem güncelleştirilmesi
yum -y update
 • repo indirilmesi
yum -y install epel-release
 • nano editörü indiriliyor
yum install nano
 • python3 indiriliyor
yum install python3
 • pip3 indiriliyor
yum install python3-pip
 • pywinrm indiriliyor
pip3 install pywinrm
 • Ansible indiriliyor
yum -y install ansible
 • Ansible kontrol
ansible --version
 • Ansiblenin hosts dosyasına giriyoruz
 • Kontrol edeceğimiz makineleri buraya eklememiz gerekiyor
nano /etc/ansible/hosts
 • yönetim için hosts dosyasına bilgiler ekleniyor
nano /etc/ansibe/hosts
 • aşağıdakini dosyanın içerisine yapıştırınız
 • 192.168.127.140 windows serverin IP adresi olarak ayarlanmalıdır
 • ansible_user windows oturum açma kullanıcı adınız olarak ayarlanmalıdır
 • ansible_password windows oturum açma şifreniz olarak ayarlanmalıdır
[windows]

192.168.127.140

[windows:vars]

ansible_user= administrator
ansible_password= password
ansible_connection= winrm
ansible_winrm_server_cert_validation=ignore

Windows üzerinde yapılacak işlemler

 • Arama kısmına powershell yazın sağ tıklayıp yönetici olarak açın ve aşağıdaki komutları sırasıyla girin

 • Komut 1

$url = "https://raw.githubusercontent.com/ansible/ansible/devel/examples/scripts/ConfigureRemotingForAnsible.ps1"
 • Komut 2
$file = "$env:tmp\ConfigureRemotingForansible.ps1"
 • Komut 3
(New-Object -TypeName System.Net.WebClient).DownloadFile($url, $file)
 • Komut 4
powershell.exe -ExecutionPolicy ByPass -File $file

Bağlantı testi

 • Ubuntu sunucusu üzerinden aşağıdaki komutu girelim
ansible windows -m win_ping
 • Çıktı şöyle olmalıdır:
192.168.127.137 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
 • YAPILANDIRMA BAŞARILI