Ana içeriğe geç

WebMap

Bu uygulamada WebMap, Ubuntu 20.04 üzerindeki docker üzerinden çalışmaktadır

Nedir?

 • WebMap nmap taramalarını .xml şeklinde grafikleştirir.

Kurulum: Docker

 • Docker çekiliyor
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
 • Docker kuruluyor
sudo sh get-docker.sh
 • Kullanıcımızı docker grubuna alıyoruz
sudo usermod -aG docker your-user
 • Docker kuruldumu kontrol edelim
docker --version
 • çıktı:
Docker version 19.03.12, build 48a66213fe

Kurulum: WebMap

 • WebMap kuralım
mkdir / tmp / webmap
 • Docker üzerine kuruluyor
 • satırları tek tek girin
docker run -d \
   --name webmap \
   -h webmap \ 
   -p 8000: 8000 \ 
   -v / tmp / webmap: / opt / xml \
   reborntc / webmap
 • IP adresimizi öğrenip web arayüzüne girelim
ifconfig
 • Tarayıcıya IP_ADRESS:8000 yazın.

Webmap1

Tarama testi

 • Tarama gerçekleştirelim

Webmap1

 • Tarama sonuçlarımız çıktı

Webmap1

 • zafiyetler karşımızda görünüyor

Webmap1