Ana içeriğe geç

SaltStack

Nedir?

 • SaltStack bir yapılandırma yönetimi ve düzenleme aracıdır
 • SaltStack, tekrarlanan sistem yönetimini ve kod dağıtım görevlerini otomatikleştirir
 • Salt, DevOps kuruluşlarında kullanılır, çünkü geliştirici kodunu ve yapılandırma bilgilerini GitHub veya benzeri bir kod havuzundan alır ve bu içeriği uzaktan sunuculara iletir
 • Salt kullanıcıları kendi komut dosyalarını ve programlarını yazabilir
 • Kısacası salt ile tek bir makine üzerinden binlerce makine yönetebilirsiniz

Gereklilikler ve yapılandırma

Centos üzerinde girilen kodlar

 • Güncelleştirme sağlanıyor
yum update
 • Centos sürümü
cat /etc/centos-release
 • Güvenlik duvarının detayları
firewall-cmd --list-all
 • SELinux hangi modda çalışıyor
getenforce
 • SaltStack çekiliyor
curl -L https://bootstrap.saltstack.com -o install.sh
 • SaltStack Kuruluyor
bash install.sh -P -x python3 -M -X
 • repomuzu kontrol ediyoruz SaltStack gelmişmi
yum repolist
 • nano editörü indiriliyor
yum install nano
 • my_minion.conf dosyası nano ile açılıyor
nano /etc/salt/minion.d/my_minion.conf
 • Açtığımız dosyaya aşağıdakileri girin:
id: master-minion
master: 127.0.0.1
 • ctrl+x > Y > Enter ile çıkış yapın.

 • Sistemi aktifleştirin

systemctl enable --now salt-minion salt-master
 • SaltStack genel durum (eklenen keyler vs)
salt-key
 • Çıktı aşağıdaki gibidir:
Denied Keys:
Unaccepted Keys:
master-minion:
Rejected Keys:
 • SaltStack çalışıyormu kontrol
systemctl status salt-minion
 • SaltStack çalışıyormu kontrol
systemctl status salt-master
 • Gerekli işlemler
salt-key -a master-minion
 • Test
salt '*' test.ping
 • Test
salt '*' test.version
 • Test
salt 'master-minion' test.version
 • Firewall tarafında gerekli ayarlamalar
salt 'master-minion' firewalld.add_port public 4505-4506/tcp
 • Firewall tarafında gerekli ayarlamalar
salt 'master-minion' firewalld.reload_rules
 • Firewall tarafında gerekli ayarlamalar
salt 'master-minion' firewalld.list_all public 

Ubuntu üzerinde girilecek kodlar

 • Güncelleştirmeler
apt-get update
 • Çıkan detaylardan Static hostname kısmı bizi ilgilendiriyor
hostnamectl
 • SaltStack çekiliyor
curl -L https://bootstrap.saltstack.com -o install.sh 
 • Kurulum
bash install.sh -P -x python3
 • Nano ile my_minion.conf dosyası açılıyor
nano /etc/salt/minion.d/my_minion.conf
 • İçerisine şunları girin:
 • Static hostname: debian
 • master: centos makinesinin IP adresi
id: debian 
master: 192.168.17.129
 • Sistemi yeniden başlatın
systemctl restart salt-minion

Her iki sunucuda ayarlamalar yapıldıktan sonra bağlantı testi için centos ta girilecek kodlar

 • key durumlarına bakalım
salt-key
 • Alınan çıktı:
 • debianı gördük ama henüz kabul edilmemiş konumunda
Accepted Keys:
master-minion:
Denied Keys:
Unaccepted Keys:
debian
Rejected Keys:
 • Debianı ekliyelim
salt-key -a debian
 • Test
salt '*' test.version
 • Alınan çıktı:
 • debian artık yönetimimiz altında
debian:
  3001
master-minion:
  3001
 • Örneğin sisteme bağlı tüm makinelerin disk kullanımına bakalım
salt '*' disk.usage
 • veya tüm sistem detaylarına bakalım
salt '*' grains.items
 • Yapılandırma başarılı.

saltstack