Ana içeriğe geç

Proxmox Genel Ayarlar

Sources list

 • APT paketlerin bulunduğu kaynaklara nasıl erişebileceğinin bilgisini /etc/apt/sources.list dosyasında saklar.
 • sources.list (K)ubuntu program paketlerinin bulunduğu depoların adreslerini içerir. Varsayılan olarak bazı depolar bu listede kapatılmıştır. Bu depoları listeyi değiştirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca bu listeye yeni depo adresleri ekleyebilirsiniz. Bu listede yer alan depolardan kurulan programlar root yetkisi ile kurulduğundan güvenilir kaynakları tercih etmeniz tavsiye edilir.
nano /etc/apt/sources.list
 • Sources list yukarıdaki dizinde bulunuyor. Yukarıda da olduğu gibi nano editörü ile düzenlenebilir

Source List (Apt-Cacher-NG)

deb http://192.168.1.247:3142/ftp.debian.org/debian buster main contrib

deb http://192.168.1.247:3142/ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
# NOT recommended for production use
deb http://192.168.1.247:3142/download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription

# security updates
deb http://192.168.1.247:3142/security.debian.org buster/updates main contrib

###### Debian Main Repos
deb http://192.168.1.247:3142/ftp.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://192.168.1.247:3142/ftp.debian.org/debian/ stable main contrib non-free

deb http://192.168.1.247:3142/ftp.debian.org/debian/ stable-updates main contrib non-free
deb-src http://192.168.1.247:3142/ftp.debian.org/debian/ stable-updates main contrib non-free

deb http://192.168.1.247:3142/cdn-fastly.deb.debian.org/debian-security stable/updates main
deb-src http://192.168.1.247:3142/cdn-fastly.deb.debian.org/debian-security stable/updates main

deb http://192.168.1.247:3142/ftp.debian.org/debian buster-backports main
deb-src http://192.168.1.247:3142/ftp.debian.org/debian buster-backports main

Source list

deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib

deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
# NOT recommended for production use
deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription

# security updates
deb http://security.debian.org buster/updates main contrib

###### Debian Main Repos
deb http://deb.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ stable main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian/ stable-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ stable-updates main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian-security stable/updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian-security stable/updates main

deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main
deb-src http://ftp.debian.org/debian buster-backports main

Ayarlanması gerekenler

/etc/apt/source.list.d/pve-enterprise.list
 • default
deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
 • Change
# deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
sed -i 's/deb https:\/\/enterprise.proxmox.com\/debian\/pve buster pve-enterprise/# deb https:\/\/enterprise.proxmox.com\/debian\/pve buster pve-enterprise/' /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
sed -i '5i deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription' /etc/apt/sources.list

Yüklemeler

 • Komut 1
apt update && apt full-upgrade -y && apt autoclean -y && apt autoremove -y
 • Komut 2
sudo apt install -y net-tools curl mc htop git ntp unzip gnupg2 tree dirmngr openssl openssh-server vim zip ca-certificates software-properties-common perl libnet-ssleay-perl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python wget apt-transport-https python-netaddr python-apt qemu-guest-agent python3-netaddr python3-apt screen ntpdate locate locales-all iotop atop libpam-systemd ifenslave sysstat snmpd sudo lynx rsync nfs-common tcpdump strace darkstat cloud-init bmon gnupg-agent

netdata

bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart-static64.sh) --stable-channel --dont-wait 

hostname

hostnamectl set-hostname test01.sarikaya.com 

locales

dpkg-reconfigure locales

tzdata

dpkg-reconfigure tzdata

bash_completion

source /etc/bash_completion

logind.conf

/etc/systemd/logind.conf
 • Default
#HandleLidSwitch=suspend
 • Change
HandleLidSwitch=ignore
 • restart
systemctl restart systemd-logind