Ana içeriğe geç

Bazı Püf Noktalar ve İpuçları

Bu yazımızda, bazı komutların ve yardımcı programların kullanımını öğreneceğiz.

Cat Komutu

 • Metin eklemek ya da bir dosya oluşturmak için bu komutu kullanabilirsiniz.
cat > dosyaadi.py veya dosyaadi.txt 
 • Bir dosyaya metin eklemek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz;
cat >> dosyaadi.sh
 • Sadece belirli bir satırdan çıktı almak için;
cat -satırno dosyaadi.txt

Alias Komutu

 • Komutlara takma ad tanımlayıp başka bir isim ile o komutu çağırabilirsiniz.
alias (tanımladığınız tüm aliasları görüntülemek için)
 • Bir alias ayarlamak için;
alias merhaba='echo "deneme yazısı"'
 • Şu an terminale merhaba yazdığınız zaman echo "deneme yazısı" komutunu çalıştıracaktır ve çıktı şöyle olacaktır;
deneme yazısı

Grep Komutu

 • Grep komutu ile dosya içerisinde belirli bir kelimeyi arayabilirsiniz.
grep kelime /dosya/konumu
grep ufkan /etc/passwd
 • (-v) parametresi ile kullandığınızda belirlediğiniz kelime dışında kalanları listeleyecektir.

 • (-c) parametresi ile kullandığınızda aradığınız kelimenin dosya içerisinde kaç kere geçtiğini listeyecektir.

 • (-i) parametresi ile kullandığınızda küçük/büyük harf duyarsızlığı oluşacaktır.

Find Komutu

 • Dizin hiyerarşisi içinde dosyaları aramak için kullanabilirsiniz.
find /dosya/konumu -name isim.txt
 • Aşağıdaki komut Home dizininde bulunan son 24 saatte değişikliğe uğramış dosyaları listeleyecektir.
find /home -mtime0 

Sort, fmt, uniq, diff Komutları

 • sort, dosya içeriğini alfabetik şekilde sıralar.
sort deneme.txt
 • fmt, dosya içerisindeki tüm kelimeleri tek satır gösterir.
fmt deneme.txt
 • uniq, yinelenen satırları bildirir.
uniq deneme.txt 
 • diff, iki dosyayı satır satır karşılaştırarak farklılıkları çıktı verir. (-a) parametresi ise metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.
diff -a deneme.txt deneme2.txt

Awk Komutu

 • Dosya içinde arama yapmak, listelemek ve içeriği uygun biçimde yazdırmak için bu komutu kullanabilirsiniz.
awk (komut) (dosya)
 • Aşağıdaki içeriğe sahip bir dosyamız olduğunu düşünelim;

isim1

 • İsimleri listelemek için $1 değişkenini kullanmak yeterli olacaktır.
awk '{print $1}' isimler.txt
 • Çıktıyı inceleyelim;

isim2

 • Awk varsayılan ayraç olan boşluk ile değerleri bölecek ve dolar işareti (\() ve sütun sırası (\)1, $2) gibi değerlerle içeriğe erişmemizi sağlıyor.

Wget ve curl Komutları

 • wget ve curl kullanarak internetten dosya indirebilirsiniz.

Aralarındaki farklar aşağıda listelenmiştir

 • wget'in curl ile karşılaştırıldığında en güçlü yanı, özyinelemeli indirme yeteneğidir.

 • wget yalnızca komut satırıdır. Hiçbir lib veya başka bir şey yoktur, ancak curl'ın özellikleri libcurl tarafından desteklenmektedir.

 • curl FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, POP3, IMAP, SMTP, RTMP ve RTSP'i destekler.

 • wget HTTP, HTTPS ve FTP'yi destekler.

 • curl, wget'den daha fazla platform oluşturur ve çalışır.

 • curl yükleme ve gönderme özellikleri sunar. wget yalnızca düz HTTP POST desteği sunar.

wget https://github.com/ufkanisik/lempwpscript
curl https://github.com/ufkanisik/lempwpscript

I/O Yönlendirme

Nedir?

 • Linux'ta yerleşik olarak bulunan yeniden yönlendirme yetenekleri, her türlü görevi gerçekleştirmeyi kolaylaştırmak için kullanılan bir araç seti sağlar. İster karmaşık yazılımlar yazıyor, ister komut satırı aracılığıyla dosya yönetimi yapıyor olun, ortamınızdaki farklı I/O akışlarını nasıl değiştireceğinizi bilmek, üretkenliğinizi büyük ölçüde arttıracaktır.

Yayınlar

Linux ortamında girdi ve çıktı üç yayında dağıtılır. Bu yayınlar şunlardır:

 • standart input (stdin)

 • standart output (stdout)

 • standart error (stderr)

Bu yayınlar şöyle numaralandırılmıştır;

 • stdin (0)

 • stdout (1)

 • stderr (2)

 • Kullanıcı ve terminal arasındaki standart etkileşimler sırasında, standart giriş kullanıcının klavyesi aracılığıyla iletilir. Standart çıktı ve standart hata, kullanıcının terminalinde metin olarak görüntülenir. Bu üç akışa standart akışlar denir.

Standart Input

 • Standart input akışı tipik olarak bir kullanıcıdan bir programa veri taşır. Standart giriş bekleyen programlar genellikle klavye gibi bir cihazdan giriş alır. Standart giriş, EOF'ye (End-of-file)(Dosya-sonu) ulaşılarak sonlandırılır. Adından da anlaşılacağı üzere EOF, okunacak başka veri olmadığını belirtir.

 • Standart input çalışırken görmek için cat programını çalıştırın;

cat
 • cat'i açtıktan sonra birkaç sayı yazın.

 • Bir sayı yazıp enter tuşuna bastığınızda, söz konusu girişi bekleyen çalışan cat programına standart giriş göndermiş olursunuz. Buna karşılık, cat programı girdinizi standart çıktı olarak terminal ekranına geri gönderir.

Standart Output

 • Standart output, bir program tarafından oluşturulan verileri yazar. Standart çıktı akışı yeniden yönlendirilmediğinde, terminale metini çıktı olarak verir. Aşağıdaki örneği inceleyelim;

 • Bu komutu çalıştırdığımızda bir standart output göreceğiz

echo Terminalimizde standart output denemesi
 • Herhangi bir ek seçenek olmadan kullanıldığında, echo komutu komut satırında kendisine iletilen herhangi bir argümanı görüntüler.

Standart Error

 • Standart error, bir program yürütülürken bir noktada başarısız olan program tarafından üretilen hataları yazar. Standart output gibi, bu akış için varsayılan çıktı hedefi terminal ekranıdır.