Ana içeriğe geç

Ansible İle netdata kurulumu ve healthcheck bilgi toplamak

Nedir?

 • Ansible ile bağlı olduğumuz makinalardan aktif olarak veri çekeceğiz
 • İlgili makinalara netdata kurup healthcheck ile veri çekeceğiz

Gereklilikler

 • Ubuntu 20.04 LTS
 • Centos 7.2

Uygulama

 • Bu iki makineyi VMware Üzerinde kurabilirsiniz. Ben DigitalOcean üzerinden oluşturuyorum

Ubuntu üzerindeki işlemler

 • Sistemi güncelliyoruz
apt-get update && apt-get upgrade
 • htop, monitoring aracıdır.
 • python3-pip, paket yönetim sistemidir. Pythonda yazılmış paketleri indirmek için kullanılır
 • sshpass, şifre sorulmadan sunucuya bağlanmanın bir çözümüdür
apt install htop python3-pip sshpass -y
 • Ansibleyi indirelim
apt install ansible
 • ansible.cfg içerisindeki timeout süresini yükseltin
nano /etc/ansible/ansible.cfg
 • aşağıdaki değeri bulun
"#timeout = 10"
 • Bu şekilde değiştirin
timeut = 30

SSH key copy yöntem 1

 • Karşı sunucuya bağlanabilmek için ssh-key oluşturuyoruz
 • -t, anahtar tipini belirlemekte kullanılır
 • b, kullanılmak istenen bit sayısını belirtir
 • Kodu girdikten sonra işlem tamamlancaya kadar entere basın
ssh-keygen -t rsa -b 4096 
 • Oluşturulan key karşı sunucuya kopyalanacak
 • root, kullanıcı adını centos makinesinin kullanıcı adı olarak düzenleyin
 • 165.232.122.128, IP adresini centos makinesinin IP adresi şeklinde düzenleyiniz
ssh-copy-id [email protected]
 • Aynı işlemi yönetim makineniz(ubuntu) içinde yapmalısınız
 • root, kullanıcı adını ubuntu makinesinin kullanıcı adı olarak düzenleyin
 • 165.232.71.248, IP adresini ubuntu makinesinin IP adresi şeklinde düzenleyiniz
ssh-copy-id [email protected]

SSH key copy yöntem 2

 • bu yöntemle tek tek kod girmekten kurtuluyoruz
 • Bu komutta IP adreslerini sırayla birer boşluk olacak şekilde hepsini girin
 • SSH keyin bulunduğu dizini girin /root/.ssh/id_rsa.pub Değer default, değişiklik yapmadıysanız dokunmayın
 • makine sırayla komutu uygulayacak ve sizin yapmanız gereken sadece yes deyip enterleyip şifre girmek
for makine in 165.232.122.128 165.232.71.248;
    do ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub $makine;
done

hosts yapılandırması 1

 • Ansbile ile bağlantı sağlıyabilmek için hosts dosyamızı düzenliyoruz
nano /etc/ansible/hosts
 • Aşağıdakileri yapıştırın;
 • Eğer makinelerin şifreleri farklı ise aşağıdaki yapılandırmayı uygulayabiliriz
 • centos, makine adı
 • ansible_host, IP veya hostname
 • ansible_user, kullanıcı adı
 • ansible_password, kullanıcı şifresi
[test]

centos ansible_host=165.232.122.128 ansible_user=root ansible_password=689TNT-3^_eNKC,a
ubuntu ansible_host=165.232.71.248 ansible_user=root ansible_password=gfkNjfNFD482LDf
 • Bağlantı testi
ansible -m ping all
 • çıktı şöyle olmalıdır:
centos | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
ubuntu | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

hosts yapılandırması 2

 • Ansbile ile bağlantı sağlıyabilmek için hosts dosyamızı düzenliyoruz
nano /etc/ansible/hosts
 • Aşağıdakileri yapıştırın;
 • Eğer tüm makinalarınız aynı şifreye sahipse aşağıdaki yapılandırmayı sağlayın
 • centos, istediğinizi yazabilirsiniz ben centos yazdım
 • ansible_host, standarttır değiştirilemez
 • ansible_python_interpreter=, python sürümünüze göre python veya python3 şeklinde ayarlayın
 • ansible_user=, kullanıcı adınız
 • ansible_password=, kullanıcı şifresi
 • aşağıdaki yapılandırma her iki cihazınızın şifresi ve python sürümü aynı olduğunda geçerlidir
[test]

centos ansible_host=165.232.122.128
ubuntu ansible_host=165.232.71.248

[test:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
ansible_user=root
ansible_password=b>*+_~<(4m?F}&Kn
 • Bağlantı testi

 • Sunuculara ping atıyoruz

ansible all -m ping
 • Çıktı Şöyle olmalıdır:
centos | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
ubuntu | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}

Bilgi Toplama Araçlarının Kurulması

 • Dosyaların kurulacağı alana gidelim
cd /etc/ansible
 • DOsyaları çekelim
git clone https://github.com/koraykutanoglu/roles

netdata

 • Şimdi sunuculara netdata kuralım
 • bu işlem tek seferliktir
cd roles/netdata-install/ && ansible-playbook netdata.yml -l all -u root
 • netdatanın daha fazla veri tutmasını sağlıyalım

 • history ve dbengine değiştiriliyor

 sed -i 's/# history = 3996/history = 14400/' /opt/netdata/etc/netdata/netdata.conf
 • geçmişi 10 güne çıkarıyoruz
 sed -i 's/# dbengine disk space = 256/dbengine disk space = 2048/' /opt/netdata/etc/netdata/netdata.conf
 • db'yi 2GB yapıyoruz
sed -i 's/# dbengine multihost disk space = 256/dbengine multihost disk space = 2048/' /opt/netdata/etc/netdata/netdata.conf
 • Ekran önbelleğini arttırıyoruz
sed -i 's/# page cache size = 32/page cache size = 64/' /opt/netdata/etc/netdata/netdata.conf
 • netdata kontrol
ip-adresi:19999

netdata kaldırma

 • Dizine gidin
cd && cd /etc/ansible/roles/netdata-install
 • Kaldırmayı başlatın
ansible-playbook netdatauninstaller.yml -l all -u root
 • Hata almadıysanız kaldırma başarılıdır.

healthcheck

 • Şimdi healtcheck klasörüne gidelim
cd .. && cd centos7-healthcheck 
 • Şimdi aşağıdaki komutu dilediğiniz vakit aralığında tekrar tekrar çalıştırarak o anki tüm makinelerin değerlerini çekmiş olacaksınız
ansible-playbook healthcheck-final.yml -l all -u root

alınan verinin işlenmesi

 • Aşağıdaki komutla report adında bir klasörün oluşup oluşmadığına bakın
ls
 • report klasörüne girdiğinizde csv formatında bilgileri göreceksiniz
cd report && ls
 • csv formatını json formatına değiştirin ve çıktı:
0  
************************************  "System Health Status"
1  
************************************  "************************************"
2  
************************************  "Hostname : centos-s-1vcpu-1gb-fra1-01"
3  
************************************  "Operating System : CentOS Linux 7 (Core)"
4  
************************************  "Kernel Version : 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64"
5  
************************************  "OS Architecture : 64 Bit OS"
6  
************************************  "System Uptime : up by 4:50 hours"
7  
************************************  "Current System Date & Time : Thu Aug 27 21:32:54 2020"
8  
************************************  "Checking For Read-only File System[s]"
9  
************************************  "-------------------------------------"
10 
************************************  ".....No read-only file system[s] found."
11 
************************************  "Checking For Currently Mounted File System[s]"
12 
************************************  "--------------------------------------------------------------------------"
13 
************************************  "/dev/vda1 on / type xfs (rw"
14 
************************************  "Checking For Disk Usage On Mounted File System[s]"
15 
************************************  "--------------------------------------------------------------------------"
16 
************************************  "( 0-85% = OK/HEALTHY"
17 
************************************  "--------------------------------------------------------------------------"
18 
************************************  "Mounted File System[s] Utilization (Percentage Used):"
19 
************************************  "/dev/vda1 / 5% \u001b[47;32m  ------ OK/HEALTHY \u001b[0m"
20 
************************************  "Checking For Zombie Processes"
21 
************************************  "-------------------------------------"
22 
************************************  "No zombie processes found on the system."
23 
************************************  "Checking For INode Usage"
24 
************************************  "--------------------------------------------------------------------------"
25 
************************************  "( 0-85% = OK/HEALTHY"
26 
************************************  "--------------------------------------------------------------------------"
27 
************************************  "INode Utilization (Percentage Used):"
28 
************************************  "/dev/vda1 / 1% \u001b[47;32m  ------ OK/HEALTHY \u001b[0m"
29 
************************************  "Checking SWAP Details"
30 
************************************  "-------------------------------------"
31 
************************************  "Total Swap Memory in MiB : 0"
32 
************************************  "Swap Free Memory in MiB : 0"
33 
************************************  "Checking For Processor Utilization"
34 
************************************  "-------------------------------------"
35 
************************************  "Current Processor Utilization Summary :"
36 
************************************  "Checking For Load Average"
37 
************************************  "-------------------------------------"
38 
************************************  "Current Load Average : 0.16"
39 
************************************  "Most Recent 3 Reboot Events"
40 
************************************  "--------------------------------------------------------------------------"
41 
************************************  "reboot  system boot 3.10.0-957.27.2. Thu Aug 27 16:42 - 21:32 (04:49)"
42 
************************************  "Most Recent 3 Shutdown Events"
43 
************************************  "--------------------------------------------------------------------------"
44 
************************************  "No shutdown events are recorded."
45 
************************************  "Top 5 Memory Resource Hog Processes"
46 
************************************  "--------------------------------------------------------------------------"
47 
************************************  "%MEM  PID PPID USER   STAT COMMAND"
48 
************************************  "2.5 15473   1 netdata SNsl /opt/netdata/bin/srv/netdata -P /opt/netdata/var/run/netdata/netdata.pid -D"
49 
************************************  "2.1 15638 15473 netdata SNl /usr/bin/python /opt/netdata/usr/libexec/netdata/plugins.d/python.d.plugin 1"
50 
************************************  "2.0 15640 15473 netdata SNl /opt/netdata/usr/libexec/netdata/plugins.d/go.d.plugin 1"
51 
************************************  "1.7 16777 15638 netdata RN  /usr/bin/python /opt/netdata/usr/libexec/netdata/plugins.d/python.d.plugin 1"
52 
************************************  "1.6  867   1 root   Ssl /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/tuned -l -P"
53 
************************************  "Top 5 CPU Resource Hog Processes"
54 
************************************  "--------------------------------------------------------------------------"
55 
************************************  "%CPU  PID PPID USER   STAT COMMAND"
56 
************************************  "30.0 16716 16707 root   S+  /usr/bin/python3 /root/.ansible/tmp/ansible-tmp-1598563973.3520575-89670117736365/AnsiballZ_command.py"
57 
************************************  "4.8 16530 1144 root   Ss  sshd: [email protected]/0"
58 
************************************  "0.8 15637 15473 root   RN  /opt/netdata/usr/libexec/netdata/plugins.d/apps.plugin 1"
59 
************************************  "0.5 15473   1 netdata SNsl /opt/netdata/bin/srv/netdata -P /opt/netdata/var/run/netdata/netdata.pid -D"
60 
************************************  "0.1 15638 15473 netdata SNl /usr/bin/python /opt/netdata/usr/libexec/netdata/plugins.d/python.d.plugin 1"